Vacatures

De ABG-organisatie levert vanaf 1 januari 2016 alle producten en diensten voor de gemeenten Alphen-Chaam, Baarle-Nassau en Gilze en Rijen. Samen met de drie gemeentebesturen zorgen wij ervoor dat de producten en diensten zijn afgestemd op de lokale behoeften van inwoners, bedrijven en belangenverenigingen. Voor het cluster sociaal team van de gemeente Gilze en Rijen, Alphen-Chaam en Baarle-Nassau zijn we in het Sociaal domein op zoek naar een

HBO Stagiair Social Work / Pedagogiek

Je werkzaamheden

Je coördineert zorg en ondersteuning voor gezinnen/huishoudens/volwassenen waarbij de situatie complex, fragiel of onduidelijk is. Uitgangspunt daarbij is het beperken van het beroep op intensieve ondersteuning, en in het geval van complexe gezinssituaties inzetten op het voorkomen van een rechterlijke maatregel. Je coördineert zorg en ondersteuning die bijdraagt aan het verminderen en/of opheffen van ontwikkelings- en veiligheidsbedreigingen van kinderen in multiproblem gezinnen en komt tot een integraal, multidisciplinair plan van aanpak. Je formuleert samen met de cliënt en zijn/haar systeem de resultaten die men wil bereiken en beoordeelt of specialistische (jeugd)zorg noodzakelijk is, waarop je deze inzet. Indien nodig voer je kortdurende hulpverlening uit.

Tijdens de inwerkperiode verdiep je je in alle facetten van het sociaal team. Je bestudeert onder andere de werkwijze, neemt kennis van de sociale kaart, je maakt kennis met je collega’s en externe hulpverleners. Je wordt betrokken bij het totale primaire proces van de hulpverlening in de vorm van meelopen met de collega’s die aanvragen voor specialistische (jeugd)hulp behandelen, alsmede de zogenoemde complexe casussen waarbij vaak sprake is van multi problematiek.

In eerste instantie is de stagebegeleider bij de clientgesprekken aanwezig, daarna zul je casussen ook met andere collega’s in duo oppakken. Afhankelijk van jouw zelfstandigheid en de gestelde leerdoelen kan in de volgende fase van de stage begonnen worden met cliëntenwerk zonder directe begeleiding. Het zal hier om cliënten gaan die in een niet al te moeilijke probleemsituatie verkeren. In de laatste periode van de stage verwachten we dat je ook meer complexe hulpverleningstrajecten kan begeleiden en een eigen caseload opbouwt.

Je profiel

De stagiaire die we zoeken is een derde- en of vierdejaars HBO-student met de studierichting Social Work of Pedagogiek. Het mag dus een gekoppelde stage zijn van leerjaar 3 en leerjaar 4 (1,5 jaar).

Je bent zelfstandig, hebt gerichte leerdoelen, je bent resultaatgericht, flexibel, hebt affiniteit met positioneren en coördineren en je bent een teamplayer. Je herkent jezelf in één of meerdere van de volgende competenties, of wil hierin leren: creativiteit, zelfontwikkeling, durf, coachen, samenwerken, netwerken, aanpassingsvermogen en innoverend vermogen.
Je vindt het een uitdaging om in een dynamische werkomgeving te leren, en in nieuwe situaties te werken waarbij regels en afspraken nog niet allemaal duidelijk zijn vastgelegd.

Ons aanbod

  • Een uitdagende stageplek waar je veel kunt leren. 
  • Een stagevergoeding ter hoogte van 1/3 van het wettelijk minimumloon
  • Een goede werkbegeleiding met wekelijkse afstemming met je stagebegeleiders. 
  • Een op de praktijk gerichte leersituatie waarin kennis gemaakt kan worden met de praktijk van complexe casussen, en aanvragen specialistische (jeugd)hulp.

Informatie

Het sociaal team van de gemeente Gilze en Rijen, Alphen-Chaam en Baarle-Nassau is een team waar verschillende deskundigheden gebundeld zijn. Wij bieden dan ook een kleurrijk team met uiteenlopende persoonlijkheden en expertises. Een team dat samen werkt, samen aanpakt en samen oplost met veel ruimte en respect voor de persoonlijke inbreng. We werken in veel casuïstiek in duo schap, wat betekent dat je er nooit alleen voor staat. Er is structurele ondersteuning door een gedragswetenschapper. Het team heeft een hoge mate van zelfstandigheid en de coördinator stuurt op de opdracht.
Vanuit het sociaal team en de ABG organisatie werken we ‘vanuit de bedoeling’ (Wouter Hart). We zien altijd kansen en mogelijkheden en zoeken oplossingen buiten de bestaande paden ten gunste van het gezin/systeem.
Vanwege de diversiteit in doelgroep en werkzaamheden is stage lopen bij het sociaal team nooit saai.

Solliciteren

Heb je inhoudelijke vragen over het sociaal team of andere vragen over deze stage? Neem dan contact op met de coördinator van het Sociaal Team: Elise van Dongen via Elisevandongen@abg.nl.

Mail jouw CV + motivatie o.v.v. “stage Sociaal Team” naar vacatures@abg.nl.
Het overleggen van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een vereiste bij aanstelling.

HBO Stagiair Social Work / Pedagogiek

ABG-organisatie
HBO

Informatie

Het sociaal team van de gemeente Gilze en Rijen, Alphen-Chaam en Baarle-Nassau is een team waar verschillende deskundigheden gebundeld zijn. Wij bieden dan ook een kleurrijk team met uiteenlopende persoonlijkheden en expertises. Een team dat samen werkt, samen aanpakt en samen oplost met veel ruimte en respect voor de persoonlijke inbreng. We werken in veel casuïstiek in duo schap, wat betekent dat je er nooit alleen voor staat. Er is structurele ondersteuning door een gedragswetenschapper. Het team heeft een hoge mate van zelfstandigheid en de coördinator stuurt op de opdracht.
Vanuit het sociaal team en de ABG organisatie werken we ‘vanuit de bedoeling’ (Wouter Hart). We zien altijd kansen en mogelijkheden en zoeken oplossingen buiten de bestaande paden ten gunste van het gezin/systeem.
Vanwege de diversiteit in doelgroep en werkzaamheden is stage lopen bij het sociaal team nooit saai.

Over de sollicitatieprocedure

Heb je inhoudelijke vragen over het sociaal team of andere vragen over deze stage? Neem dan contact op met de coördinator van het Sociaal Team: Elise van Dongen via Elisevandongen@abg.nl.

Mail jouw CV + motivatie o.v.v. “stage Sociaal Team” naar vacatures@abg.nl.
Het overleggen van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een vereiste bij aanstelling.

Contact

Vragen? Meer weten? Neem dan contact met ons op.


ABG-organisatie

Bezoekadres
Willibrordplein 1
5131 AV Alphen NB
088 - 382 1000
Postadres
Postbus 3
5130 AA Alphen NB

info@abg.nl

Kvk: 63865718 | Bank: NL25 BNGH 0285167197

Contactformulier

Neem contact op met ABG